Özgür YILMAZ

TÜRK ULUSAL KİMLİĞİ TÜRKLÜĞE KARŞI OLANLARIN TÜRK VATANINDA YERİ YOKTUR.

featured
#image_title
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Değerli Arkadaşlarım,

Birkaç saat önce AKP’li İhsan Yavuz Canlı Yayında “AKP bir Türk partisi değil ki” diyerek Türklüğü reddetti ve cahilleştirilmiş kendi seçmenine ve tüm ayrılıkçı Türk düşmanı oluşumlara hitap eder şekilde 

“ Kürdü ile, Çerkezi ile Türkiyeliyiz” diyerek, önce Türk Milletine bağlı ve Türk Milletini meydana getiren etnik birlikteliğin unsurlarını “ötekiler” haline getirdi, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, Türkiye Devletinin ana unsuru Türklüğü, alt kültür seviyesine indirerek ve ötekileştirerek, diğer millet altı oluşumların içinde eriterek hedeflerinin Türk adının ortadan kaldırıldığı bir Türkiyeli tanımlamasını açıkça ilan ediverdi.

Sevgili Arkadaşlarım,

Millî/ Ulusal kimlik milliyetle ilgilidir. Milliyet Duygusu ve Ulusal kimlik mahallî bazı sıfat ve Milletin içerisindeki etnikliklere rakip değildir. Aksine hepsi bir araya gelerek Ulusal kimliği meydana getirirler. 

Bu gün Çerkez, Boşnak, Arnavut, Zaza veya Kürt vatandaşlarımızı Türk Milletinin dışında kabul edebilir miyiz.

Millî/Ulusal kimliğin reddedilmesi Ulusal birliğin ve vatandaşlığın reddedilmesidir. Ulusal kimliği, Ulusal birlik ve bütünlüğü olmayan hiçbir devlet yaşayamaz.

Değerli Arkadaşlarım,

Türkiye’de etkin konumda görev alanların çoğunun kafasında “ulus devlet/milli devlet” fikri yoktur! “ulusal birlik ve bütünlük” fikri yoktur. 

Bunlar Batının içimizdeki ajanlarıdır. Tepelere yerleşmiş vaziyette olup, bulundukları görevlerden elde ettikleri güç ile devletin erkini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Büyük Türk Milletini arkadan önden her yanından hançerlemeye devam etmektedirler.

Bunların BOP Eş başkanlığı yürüttüğü, Uluslararası güçlerin ülkemize dayattığı ayrıştırıcı politikaların bir araya geldiği Çözüm süreci gibi saçmalıkların binlerce cana mal olduğu tahribat sırasında, bunların yazar ve siyasilerinin açıkça ilan ettikleri gibi bunlar “Etnik ve dini taassubun” dostlarıdır. Bunların “Bayrak ve bağımsızlık” fikirlerine bile düşmandırlar. 

Bunlar arada bir kamuoyuna açıkladıkları gibi Ulusal Varlığımızın teminatı ve Kurucusu olmakla milletçe yaşamımızı borçlu olduğumuz Cumhuriyetimizi “devre arası” gören, Cumhuriyeti yıkmak için faaliyet halinde olan, Taliban ile resmi ziyaretler gerçekleştiren Tarikatları devletin kurumlarının içerisine yerleştiren, Tarikatlarla Milli Eğitim Bakanlığı arasında sözleşme yapan zararlı adamlardır.

Bunlar, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıkılınca Osmanlı Devletinin bol zaferli 500 yıl öncesine döneceklerini sanan”, “Türk Kimliğini ortadan kaldırmayı” kendilerine gaye edinmiş “Türkçülüğü” “ırkçılık”, “milliyetçiliği” ise “küfür” gören, Emevi artığı dayatmacı fikirlere sahip Atatürk’ün sözleriyle “sürekli endişeyle her faaliyetlerini izlemek zorunda olduğumuz içerideki muzir (Zararlı) adamlardır.”

Değerli Arkadaşlarım,

Fertler cansız, ruhsuz yaşayamayacağı gibi, Milletler Ulusal kimliklerini kaybederlerse varlıklarını devam ettiremezler, Yaşayamazlar!

Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde bir milletin adı Coğrafya adı olarak anılmaz. “Fransız” veya “Alman” yerine “Fransalı” veya “Almanyalı” denildiğini duydunuz mu?

%86’2 si Oğuz, Yörük, Türkmen. Çepni, Kıpçak, atar vd Türk boylarından olan Türk Oğlu Türk soydaşlarımızın yaşadığı, homojenlik kriterlerinin üzerinde bir vatanda, ülke nüfusunun %94’ü “Türk’üm, Türkçe konuşuyorum” diyen “96’sı Türk vatanın da yaşayan bir Türk’üm” diyen %3’ününde “aynı zamanda şuyum ancak Türk’üm “ diyerek %99’unun Milletleştiği ve Türklüğün çatısı altında birleştiği, bir ülkede “Biz Türk değiliz Türkiyeliyiz” abuk subuk iddialar ortaya attığınızda vatana ihanetten yargılanmakla kalmaz yedi sülalenizi de vatandaşlık haklarından mahrum bırakmış olursunuz!

Böyle değersiz sözleri dünyanın hiçbir yerinde hiçbir kimseye ettirmezler!

Türkiye’de ise “Türklüğü ayaklar altına almak, Türklüğü reddetmek, Türklüğü ortadan kaldırarak yerine Türkiyelilik kurgulamak” cahiller veya hainler tarafından alkış almaktadır.

Değerli Arkadaşlarım,

Bir ülkede iş başına geçmiş adamların bir kısmında bile milli ruh, milli şuur ölmüşse Ulus devletler bu tahribata dayanamaz uzun müddet yaşayamaz!

Nitekim başımıza seçtiğimiz siyasi partilerin veya bunların yetkililerinin çabaları söylemleri ve eylemleriyle, Türk Milletinin Cumhuriyetin kurucusu olması sebebiyle elde ettiği hakları Etnik ve dini Taassupla ve de sığınmacılarla paylaştıracakları bir söylemin önünü açılmış hızla koşar adım Türksüz Anadolu’ya doğru yol alınmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti ülkesi tepelere getirdiklerimiz eliyle tahrip edilmekte yıkılması için elden ne geliyorsa yapılmakta bu sebeple ayaklarımızın altında kaymaktadır.

Değerli Arkadaşlarım,

Biz Türk’üz..

Biz Türklüğümüzle onur duyarız..

Biz hücrelerde bile Türklüğümüzü duvarlara haykırarak can bularak bu günlere gelebildik.

Biz Türk’üz..

Evet, biz Türk’üz. Biz bu topraklarda doğduk, bu toprak için öleceğiz. Son m2 toprağımızı dahi kanımızın son damlasına kadar savunacağız Bizim için son vatan burasıdır.

“Türkiyeli” demek, Türk Milleti’ni yıkmak demektir!

Kendilerini Türk’e düşman olarak gördükleri için saçma tanımlamalar ile Türklüğü Ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini ortadan kaldırmaya çalışanların Türk vatanında ne işleri olduğunu sorgulamalarında, güzel vatanımıza daha fazla zarar vermeden kendilerine Türklerden uzak bir yurt seçmelerinde fayda bulunmaktadır.

Nitekim bir gün yasal hukuk düzeni içerisinde bu tahripkar faaliyetler sebebiyle FETÖ’cüler gibi yaptıklarının bedellerini Mahkemelerde ödeyeceklerini hatırlatmakta yarar görüyoruz.

Tekrar ediyorum..

Türkiyeli değil Türk’üz!

Biz kökü arzın merkezinde olan ana kayayız..

Bizler Türklüğün asli sahipleri Atatürkçüler, Milliyetçiler, Devrimciler, Kemalistler, Türkçüler vd şekillerde kendini tanımlayan Vatanseverler olarak Türk düşmanlarına asla ve asla yenilmeyeceğiz

TANER UNAL

https://twitter.com/TNERUNAL/status/1756130341918527831

TÜRK ULUSAL KİMLİĞİ TÜRKLÜĞE KARŞI OLANLARIN TÜRK VATANINDA YERİ YOKTUR.